Čisticí prostředek Kärcher - prášek RM 760 ASF; 800 g

Více pohledů

Čisticí prostředek Kärcher - prášek RM 760 ASF; 800 g

444,00 Kč
Doprava: 89,00 Kč
Výrobce: Kärcher
Dostupnost: Skladem

Detaily

Vratný zálohovaný obal:
Počet ks v balení (ks): 1
Typ: jiné

* Klasický prášek pro základní čištění textilních povrchů a čalounění - bez bělidel

* Obsah balení: 800 gDŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

* ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
* H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
* Produkt prokazetelně neobsahuje žádné organicky vázané halogenní sloučeniny(AOX),Nitráty,sloučeniny těžkých kovů a formaldehyd.


POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
* P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
* P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
* P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
* P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
* P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg): 0.800
Výška (cm): 15.00
Šířka (cm): 10.00
Hloubka (cm): 10.00

Rozměry balení:
Hmotnost (kg): 0.920
Výška (cm): 20.00
Šířka (cm): 15.00
Hloubka (cm): 15.00
EAN: 4002667014464

Záruční doba: 24 měsíců

Čistící prostředek v prášku je určen k čištění koberců, čalounění či jiných textilních povrchů v domácnosti. Neobsahuje bělidla.

Další informace

Barva nedefinováno
Hmotnost Ne
Druh nářadí Ne

Zákaznické recenze

Napište vlastní recenzi

You're reviewing: Čisticí prostředek Kärcher - prášek RM 760 ASF; 800 g

* Povinná pole